På gång i föreningen

Runöbornas förening har haft sitt ordinarie årsmöte

och skall inom kort hålla sitt konstituerande möte.

Ny styrelse återfinns på annan plats på denna webbplats

Väl mött igen

Runöbornas förenings styrelse