På gång i föreningen

Runöföreningens årsmöte äger rum (slutgiltigt datum är ej fastställt) Vi återkommer.  Kallelse och mer information kommer.

Runöföreningens traditionella Höstmöte ägde rum den 9 november i Estniska Huset på Wallingatan 14.

Mariana Brus, mångårig Singöbo, bjöd på födelsedagstårta. Hon läste också ett avsnitt ur Uppsala stifts bok ”Julhälsning till församlingarna” årgång 1951. I denna berättade Singöprästen om Runöborna som bosatt sig på ön.

Leif Strömfelt redogjorde för en utredning om Runö museets framtid. Nuvarande lokaler är små och kommunen kan komma att ha anspråk på huset. I korthet så finns det i utredningen tre alternativ.

  1. Bygga nytt museum på Korsgårdens tomt.
  2. Flytta till Fyren och använda den befintliga byggnaden som står där.
  3. Använda Korsgården som museum sommartid och flytta föremålen fram-och tillbaka från Aibolands museum i Hapsal.

Alternativ 1 eller 2 är att föredra, alternativ 3 är billigast kortsiktigt, men att på våren flytta utställningen från Hapsal till Runö och omvänt på hösten känns spontant som svårt för att inte säga omöjligt.