Medlemskap

Hur blir jag medlem i Runöbornas förening?

Är du familjemedlem eller släkt med en “Runöbo” gör följande:

  1. Maila redaktionen@runöborna.se och berätta att du vill bli medlem. Berätta vem du är, ditt släktskap, ditt telefonnummer och din mailadress
  2. Betala in medlemsavgift/årsavgift (150 kr för 2019) till kontonummer 686994-5. Ange namn och släktskap vid betalning.

Är du intresserad att bli medlem i Runöbornas förening och inte har något släktskap så gäller följande:

  1. Maila ditt intresse till redaktionen@runöborna.se. Beskriv kortfattat vem du är och vad som gör att du vill bli medlem. Exempelvis om det är något som du brinner för som Runöbornas förening jobbar med eller står för
  2. Nya medlemsförfrågningar beslutas om av styrelsen. Efter styrelsens beslut (vid positivt beslut) betalas medlemsavgiften in på kontonummer 686994-5. Ange namn och mailadress vid betalning

 


GDPR-information från Runöbornas förening

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddslag, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft i Sverige och ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL). De nya reglerna innebär att kraven på hur vi som förening hanterar och lagrar personuppgifter höjs. 

Läs mer:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/

Vi vill därför förtydliga att:

Vårt medlemsregister består av namn och adress samt e-post-adress till den som är medlem i Runöbornas förening. Dessa kommer endast att användas för att skicka ut information från föreningen till vederbörande.

Vi ser fram emot att få fortsätta ha dig som medlem i Runöbornas förening och du behöver inte göra någonting.