Kontakt

E-post: redaktionen@runöborna.se

Styrelsesammansättning 2022

Eva Lorentz – ordförande   eva.lorentz@gmail.com

  • Anna-Greta TerBorch – kassör
  • Maj-Gun Öman – sekreterare
  • Margareta Olin
  • Karin Stoffel
  • Meta Majlund
  • Anette Nee
  • Leif Strömfelt

Petra Östman – styrelseersättare
Axel Lilja – styrelseersättare

Eva Odenskiöld – revisor
Rickard Nilsson – revisor
Ulla Björk- rev. ersättare