Kontakt

E-post: redaktionen@runöborna.se

Styrelsesammansättning 2019
Anna-Greta TerBorch – ordförande  Tel: 070-552 33 09

Anette Nee
Verner Berensson
Eva Lorentz
Leif Strömfelt
Maj-Gun Öman
vakant

Gunnar Dykström – styrelseersättare
Meta Majlund – styrelseersättare

Margareta Olin – revisor
Eva Odensköld – revisor
Olle Österman – rev. ersättare