Historia

Runöföreningens historia

Den 7 januari 1962 träffades ett antal runöbor som efter vissa meningsskiljaktigheter om bland annat församlingens obligationer och arkivalier, kom överens om att kalla runöborna till ett möte.

Den 13 januari 1962 utgick en kallelse om ett möte med avsikt att bilda Runöbornas förening. Mötet skulle hållas i KFUM:s lokaler på Södermalmstorg den 4 mars samma år. Kallelsen var undertecknad av fyra gamla runöbor.

Vid mötet en 4 mars valdes Fredrik Östermalm till ordförande och Edit Nordgren till sekreterare för mötet. Mötet beslutade att bilda Runöbornas förening. Thomas Lorentz redogjorde för församlingens tillgodohavanden. En kommité valdes för att tillvarata runöbornas intressen samt att utarbeta stadgar med mera för bildandet av en förening. Åtta medlemmar valdes till denna kommité.
Fredrik Östermalm, ordförande
Jakob Steffensson, vice ordförande
Edit Nordgren, sekreterare
Tomas Dreijer, vice sekreterare
Ivar Fagerlund, kassör
Lisa Sergo
Henrik Melin
Gottfrid Falk

Den 11 april 1964 hölls informationsmöte i Gångsätra skola på Lidingö.

Den 21 mars 1965 hölls ett allmänt möte i Eesti Maja med omkring 80 runöbor närvarande där förslag till stadgar framlades.

Den 17 oktober 1965 beslöt styrelsen för kommitén att hålla allmänt möte den 11 december för att bilda Runöbornas förening och att kommitén för “tillvaratagande av runöbornas intressen” skulle upphöra. Omkring 90 personer deltog i mötet den 11 december.

Den 12 mars hölls föreningens första årsmöte på Tantogården. Tomas Dreijer valdes till föreningens ordförande. Övriga ledamöter: Henrik Melin, Gottfid Falk, Edit Nordgren, Rudolf Östermalm, Sven Malm, Henrik Smens, Thomas Lorenz och Edvin Haggarsson. Vid mötet närvarande 53 personer. Runöbornas förening blev därmed den första hembygdförening som bildades bland estlandssvenskarna. Rågöbornas danslag bildades senare samma år.

Några av de större sammankomster som föreningen har ordnat är firandet av 30 år i Sverige i augusti 1974 på Singö med fortsatta festligheter i oktober på Byggnadsföreningen i Stockholm.

Tillsammans med Rågöborna firade vi 40 år sedan överflyttningen i SL-restaurangen i Blåsut med bröllopssång och dansuppvisning av Rågö- och Runöbor.

Föreningen var medarrangör till de första återresorna till Runö 1989.

Till 650-årsminnet av de första skriftliga beläggen att svenskar bodde på Runö ordnades år 1991 en resa för omkring 80 personer till Runö.

År 2004 firades 60 år i Sverige på Idrottshögskolan i Stockholm.

År 2008 hade föreningen omkring 120 medlemmar

År 2014 firades 70 år i Sverige i Larsberg på Lidingö